Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelista vård- och omsorgsnämnden

Ärendelista vid sammanträde med vård- och omsorgsnämnden torsdagen den 28 september 2017 kl. 13.30 i Stadshuset.

 

Allmänheten inbjuds till frågestund i Hörsalen kl. 17-18.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning/ärenden
 4. Delgivningar/beslut/meddelanden
 5. Anmälan av protokoll
 6. Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2017
 7. Bokslutsprognos VO per augusti 2017
 8. Planeringssystem hemtjänst
 9. Kontaktpolitiker - information från kontaktpolitikerbesök m.m.
 10. Information från förvaltningen
 11. Riktlinje för parboende/medboende
 12. Yttrande över motion - Fler platser inom särskilt boende i Vetlanda kommun
 13. Individärende
 14. Individärende
 15. Verksamhetsförändringar FO - information
 16. Hemsjukvårdsavtalet 2017 - reviderade tillämpningsansvisningar
 17. Medverkan vid MVT-mässan
 18. Sammanträdestider för VON och VON au 2018
 19. Anmälan av delegationsbeslut
 20. Ev. övriga ärenden/frågor/information

Kontakt

Monica Danielsson

Monica Danielsson

Nämndsekreterare
VO Ledning och Stab, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 03, 072-143 23 91
monica.danielsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-09-22

Synpunkt Vetlanda