Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ett ärendes gång

Ett ärende börjar som regel med att en myndighet, ett företag eller en privatperson skickar en handling till kommunen. Sedan följer flera olika steg.

Här beskriver vi kortfattat ett ärendes gång:

  1. Handlingen anländer till kommunen från någon myndighet, företag eller privatperson. Det kan också vara en handling som skrivits av någon tjänsteman eller som kommer från någon annan nämnd inom kommunen.
  2. Handlingen registreras i ett diarium. Om handlingen tillhör ett befintligt ärende har det ett ärendenummer och finns redan registrerad i diariet.
  3. Om synpunkter på ärendet behövs från annan myndighet skickas en remiss.
  4. Tjänsteman inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet.
  5. Remissvar/tjänsteyttrande kommer in.
  6. När ett ärende är färdigberett tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden.
  7. Nämnden beslutar i ärendet och protokoll skrivs.
  8. Beslutet skickas till berörda.
  9. Beslutet verkställs av berörd förvaltning.
  10. Ärendet avslutas och arkiveras.

Viktiga beslut fattas i fullmäktige

Ibland skickas ett ärende vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut. Där fattas alla viktiga beslut som rör hela kommunen. Man beslutar till exempel om budgeten, kommunalskatten samt eventuella förändringar av taxor och avgifter.

Alla ärenden som tas upp i fullmäktige har förberetts i kommunstyrelsen.

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda