Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Sekretess inom omsorg och stöd

Uppgifter hos socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen.

Personalen får inte berätta om dig för andra

All personal som arbetar inom socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om sådant som rör dig och ditt privatliv. Socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen får inte heller lämna ut papper om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv säger att de får göra det. Det finns undantag i lagstiftningen som i vissa fall kan göra att socialtjänsten tvingas bryta sekretessen till exempel vid misstanke om brott mot barn under 18 år, misstanke om allvarliga brott eller brott mot vår egna verksamhet till exempel socialbidragsbedrägeri.

Personalen ska skriva ned sina beslut

All personal måste skriva ned vad de bestämmer om dig och vilken hjälp du ska få. De ska också skriva ned varför de har bestämt på just det sättet.

Alla papper som handlar om dig samlas på ett ställe, i en så kallad personakt. Du har rätt att läsa vad som står i din personakt. Du får också kopiera eller skriva av det som står där.

Kontakt

Anders Saldner

Anders Saldner

Socialchef
SO Förvaltningschef, Socialförvaltning
Telefon: 0383-971 01, 070-549 71 01
anders.saldner@vetlanda.se

Anna-Lena Krohn

Anna-Lena Krohn

Vård- o omsorgschef
VO Förvaltningschef, Vård och Omsorgsförvaltning
Telefon: 0383-972 01, 072-230 32 10
anna-lena.krohn@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda