Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Protokoll

Här hittar du protokoll från sammanträden med styrelser och nämnder, arbetsgrupper, utskott, bolag och kommundelsråd.

Protokollen publiceras så snart de är justerade och därmed offentliga. Protokollen finns på webbplatsen i fem år. Söker du efter äldre protokoll så finns de tillgängliga via vårt kommunarkiv i stadshuset.

I vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens protokoll är vissa paragrafer sekretessbelagda och visas därför inte.

Vill du bläddra bland protokollen så gör du det via länkarna i vänstermenyn. Söker du något speciellt ärende från en styrelse eller nämnd kan du använda sökfunktionen nedan.

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda