Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar för styrelse, nämnder, beredande utskott och arbetsutskott.

Sammanträdesdagar 2017

Nämnd/styrelse

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Barn- och utbildningsnämnd

 1421119
20
  12
10
14
12

- arbetsutskottet

24

-

2, 28

25

2329

26

24

28


Kommunala rådet för funktionshindrade

   7  9    12  14 

Kommunala pensionärsrådet

         5  7 

Kommunfullmäktige

 25 22 15 19 17 21 - - 2018 15  20

Kommunstyrelsen

 11 8 1 5 3 7 - - 6 4 1 6

- arbetsutskottet

 16 30 6 20 6, 20 27 10 24 8, 22 29 12 - 14 28 11 25 16 23 6, 20 27 11

- personal- och organisationsutskottet

25

22

15

19

17

2120

18

15

20

Kommunrevisionen

Kultur- och fritidsnämnden

 24

21

14

18

16

13

 

22

19

17

14

12

- beredande utskott

9

6

6
3

2, 29


 

7

4

2, 30

27

 

Miljö- och byggnämnden

31

-

6

4

2

7

4

-

5

3

7

4

- beredning

24

27

28

25

30

27

-

29

26

31

28

-

Socialnämnden

 10 24

 14 28

14

28

11

25

9

23

13

27

-

8

22

12

26

10

24

14

28

12

Tekniska nämnden

26

23

23

20

24

29


24

21

19

23

21

- beredande utskott

12

9

9

6

11

15


10

7

5

9

7

Vård- och omsorgsnämnden

26

23

30

27

18

15


31

28

24

23

14

- arbetsutskottet

17

14

21

18

9

7


15

19

17

14

4

 

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-09-26

Synpunkt Vetlanda