Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Historik

Inne i mörkaste Småland, åtta mil sydost om Jönköping, ligger Vetlanda. Ännu 1840 var platsen inte att betrakta som mer än en större bondby, men därefter skedde en kraftig expansion. Olika byggnader uppfördes, handeln utvecklades och 1888 inrättades ett bysamhälle, senare kallat municipalsamhälle.

Vetlanda hade på 1880-talet cirka 800 invånare. Tillväxten fortsatte och vid årsskiftet 1919–20 tilldelades Vetlanda, med då 3 015 invånare, stadsprivilegier. Befolkningen har därefter ökat och 1965 passerades 10 000-strecket. Nu bor cirka 13 000 personer i själva tätorten.

Handel och köpenskap

Först i och med näringsfrihetens införande 1846 blev det fritt att bedriva handel runt om i landet. Dessförinnan krävdes ett avstånd på minst tre mil från närmaste stad för att till exempel arrangera en marknad. Detta gjorde att torget inte placerades vid kyrkan, vilket annars var brukligt, eftersom denna inte låg på det föreskrivna avståndet från Eksjö stad.

Marknadsplatsen förlades istället till Maden, några kilometer söder om kyrkan. Vid dess bodar arrangerades tre årliga marknader. År 1865, efter näringsfrihetens införande, anlades det nuvarande torget mellan Maden i söder och kyrkan i norr. På denna plats har sedan dess torgdagar, som även i våra dagar är välbesökta, arrangerats varje tisdag.

Järnvägen

Byggandet av smalspårjärnvägen till Sävsjö 1885 skapade förutsättningar för de första fabrikerna, vilka grundades omkring 1890. Normalspårjärnvägen Nässjö-Kalmar invigdes 1914. Ansamlingen av fabriker väster om järnvägen har därefter expanderat kraftigt och bär idag beteckningen Brogårds industriområde.

Bebyggelse

Mittemot den medeltida kyrkan, som byggdes om 1672, ligger sockenstugan från 1847, stadens näst äldsta byggnad. Andra byggnader som märks i stadsprofilen är stadshotellet vid torget och det gamla tingshuset, nuvarande museet, vilka båda byggdes 1937–38. Från denna tid är också hembygdsparken Forngården med dess fågeldamm.

Bland efterkrigstidens nyskapelser kan nämnas det nya stadshuset vid torget, vilket byggdes 1967–70 och gymnasiet, som inrättades 1959 och därefter har byggts ut i flera omgångar. Under 1950-, 1960- och 1970-talet var expansionen av nya villaområden stor. Det anlades ett nytt område i Vetlanda vartannat år, vilket givit den forna bondbyn dess nuvarande karaktär av idyllisk och grönskande villastad.

Kontakt

Thomas Johansson

Thomas Johansson

Museichef
KoF Chefer, Kultur och Fritidsförvaltning
Telefon: 0383-973 53, 070-289 78 84
thomas.johansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda