Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Kommunarkivet

I källaren i Vetlanda kommuns stadshus ligger det kommunala arkivet. Arkivet är en del av vårt nationella kulturarv och därför mycket betydelsefullt. Här hamnar allmänna handlingar som till exempel dina egna skolbetyg. Arkivet finns för att du ska kunna ta del av dessa allmänna handlingar och den kommunala historien.

Handlingar i kommunens arkiv.

År 1990 stiftades en lag i Sverige som heter arkivlagen. I arkivlagen står det bland annat att de kommunala arkiven ska tillgodose:

  • rätten att ta del av allmänna handlingar
  • behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
  • forskningens behov

Kommunarkivet har funnits sedan år 1970

Kommunarkivet i Vetlanda kom till när stadshuset byggdes och Vetlanda blev en storkommun år 1970. Tidigare förvarades  handlingar på olika platser i kommunen, men 1970 beslutade man att allt material skulle bevaras på ett och samma ställe. Många handlingar lämnades in men mycket har blivit förstört under årens lopp.    

Du har rätt att se allmänna handlingar

Redan i mitten av 1700-talet skapades Tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges fyra grundlagar. Lagen innebär att man har rätt att ta del av allmänna handlingar. Vem som helst kan alltså vända sig till arkivet och begära att få tillgång till en allmän handling. Personen behöver inte säga sitt namn eller anledningen till varför han eller hon vill ta del av den allmänna handlingen.

Offentlighetsprincipen innebär att myndighetens verksamhet så gott det går ska vara offentlig och öppen. Det spelar ingen roll om det är ett kommunalnämndsprotokoll från 1863 eller ett kommunstyrelseprotokoll från 1990 – du har rätt att ta del av en handling hur gammal den än är.

Allt inte offentligt

Det finns handlingar i vårt arkiv som du inte har rätt att ta del av eftersom de skyddas av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingarna kan röra människor privat eller rikets säkerhet och lagen skyddar oss då från att vem som helst ska kunna ta del av dem. Skoljournaler och faderskapshandlingar är exempel på handlingar som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Arkivens dag

Arkivens dag är ett rikstäckande evenemang som infaller andra lördagen i november varje år. Håll utkik på destinationvetlanda.selänk till annan webbplats om det händer något särskilt i våra eller hembygdsföreningarnas arkiv denna dag!

Kontakt

Lotta Bynert

Lotta Bynert

Arkivföreståndare
Kommunledningsförvaltningen
Kommunkansliet
Telefon: 0383-971 35, 072-713 65 13
kommunarkivet@vetlanda.se

Telefontid:

  • Måndag-torsdag klockan 8.30-10

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda