Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Statistik

Befolkningssiffror och en hel del annan statistik kan du hitta här.

  • Folkmängd: 27 241 invånare 
  • Utländsk bakgrund*: 4 735 personer (17,4procent)
  • Utrikes födda: 3 899 personer (14,3 procent)
  • Utländska medborgare: 2 168 personer (8 procent)
  • Medelålder: 43 år
  • Födda under året: 315 barn
  • Avlidna under året: 291personer
  • Inflyttade under året: 1 441 personer
  • Utflyttade under året: 1 098 personer
  • Folkökning under året: 368 invånare

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2016-12-31.

* Definitionen för utländsk bakgrund är: utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Befolkningsprognos

Kommunen gör regelbundet prognoser om befolkningsutvecklingen. Utifrån prognosen kan vi sedan planera vår verksamhet.  I den senaste prognosen förväntas befolkningen öka med drygt 1 200 personer fram till år 2024. Främst ökar antalet barn och elever i grundskolan, åldersklassen 25 till 39 år och de som är 65 år och äldre. Antalet i åldern 20 till 24 år och vissa åldrar av de yrkesverksamma antas minska.

Kontakt

Peter Lundgren

Peter Lundgren

Planeringssekreterare
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 52, 070-189 20 93
Peter.Lundgren@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-05

Synpunkt Vetlanda