Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Vetlanda kommun har flera vänorter. Syftet med ett vänortssamarbete är att förstå andra länder och byta erfarenheter.

Ett vänortssamarbete är en speciell form av relation mellan två kommuner. Det handlar om att dela erfarenhet, utbyta idéer, bli vänner, att besöka varandra och samarbeta genom att diskutera gemensamma problem. Samarbetet ska ge alla möjlighet att delta oavsett ålder, social klass, intressen eller politisk tillhörighet.

Vetlandas vänorter

  • Keila Vald (landskommun) i Estland
  • Loppi i Finland
  • Lunner i Norge

Kontakterna mellan vänorterna gäller framförallt föreningar som reser till varandra men också skolklasser som har ett utbyte av varandra. Detta bygger på ett avtal som träffats mellan de fyra kommunerna.

Vetlanda kommun har också sedan 1940-talet vänortskontakt med Torneå i Finland.

Kommunfullmäktiges presidium är ansvariga för kommunens vänortskontakter.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda