Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Ärendelista för kultur- och fritidsnämnden 22 maj

Ärendelista vid möte med kultur- och fritidsnämnden, tisdagen den 22 maj 2018 klockan 15.30

Offentliga ärenden

  1. Delgivningar
  2. Redovisning - Synpunkt Vetlanda
  3. Ledarpris 2018
  4. Kulturpris 2018
  5. Utbildningsstipendiuim 2018
  6. Redovisning av utbildningsstipendium 2017
  7. Bidrag till studieförbunden 2018
  8. Bidragsansökan - Höglandets Strokeförening
  9. Protokollsutdrag
  10. Övrigt