Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Ärendelista kommunfullmäktige

Ärendelista vid sammanträde med kommunfullmäktige onsdagen den 20 juni 2018 klockan 18.30 i kommunfullmäktiges sessionssal.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV

Allmänhetens frågestund

Före sammanträdet hålls även en frågestund där allmänheten inbjuds att ställa frågor om kommunens verksamhet till kommunfullmäktiges ledamöter.

Frågor ska lämnas in till kommunkansliet eller till fullmäktiges ordförande senast måndag klockan 12 samma vecka som fullmäktigesammanträdet. Frågeställaren kan antingen själv läsa upp sin fråga eller få den presenterad av presidiet via den tekniska utrustningen. Frågeställaren måste dock närvara när frågan besvaras.

Ärenden

 1. Delgivningar
 2. Motioner
 3. Avsägelser
 4. Interpellationer
 5. Frågor
 6. Allmänhetens frågestund
 7. Information om Njudung Energis planer beträffande råvattenuttag
 8. Rapport från vård- och omsorgsnämnden om ej verkställda beslut
 9. Ansökan om kommunalt lån - Vetlanda Arena AB
 10. Samarbete med Uppvidinge kommun angående räddningstjänst
 11. Arvodesreglemente 2019-2022
 12. Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kap 18§ miljötillsynsförordningen (2011:13)
 13. Mål och budget 2019-2021 inklusive vision samt investeringsplan 2019-2023
 14. Årsredovisning 2017 - Höglandets samordningsförbund
 15. Årsredovisning 2017 - Höglandets räddningstjänstförbund
 16. Årsredovisning 2017 - Mediacenter Jönköpings län
 17. Årsredovisning 2017 - Höglandsförbundet
 18. Valärenden