Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Ärendelista för kultur- och fritidsnämnden 19 juni

Ärendelista vid möte med kultur- och fritidsnämnden, tisdagen den 19 juni 2018 klockan 15.30

Offentliga ärenden

  1. Delgivningar
  2. Museichefen presenterar sig och sina tankar kring Vetlanda Museum
  3. Redovisning -  Synpunkt Vetlanda
  4. Redovisning - VetlandaFesten 2018
  5. Redovisning - Studieresa till Malmö 24-25 maj 2018
  6. Lovkul - sommarprogram 2018
  7. Protokollsutdrag
  8. Övrigt