Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Kommunstyrelsen 2018-06-20

Ärendelista vid extra sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen den 20 juni kl. 17.00 i kommunstyrelsens sessionssal.

  1. Detaljplan för del av Broby 9:132 och 9:169, Landsbro
  2. Ev. ytterligare ärenden