Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Kommun­styrelsen i Vetlanda

Kommun­styrelsen i Vetlanda leder och samordnar den över­gripande planeringen av Vetlanda kommuns verksamhet. Kommun­­styrelsens möten är delvis öppna för all­­mänheten.

Kommunstyrelsen utses av kommun­­fullmäktige och har det över­gripande ansvaret för att kommun­­fullmäktiges beslut förbereds, genomförs, följs upp och utvärderas. Andra uppdrag är till exempel att utforma över­­gripande mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, bevaka uppdrag bland kommunens nämnder och bolag, kommunens ekonomi och framtida utveckling.

Kommun­­styrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande är kommunal­­rådet Henrik Tvarnö (S). Kommun­­styrelsens representanter väljs vart fjärde år i samband med riksdags­­valet.

Mötestider

Kommun­styrelsen träffas första onsdagen i varje månad (med uppehåll i juli och augusti). Mötena hålls i kommun­­styrelsens sammanträdes­­rum i stadshuset.

Kommunstyrelsens möten 2018

Datum

Tid

10 januari

14.00

7 februari

14.00

7 mars

14.00

4 april

14.00

2 maj

14.00

7 juni

14.00

5 september

14.00

3 oktober

14.00

7 november

14.00

5 december

14.00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2018

Datum

15 januari

29 januari

12 februari

26 februari

12 mars

26 mars

9 april

23 april

7 maj

21 maj

28 maj

11 juni

13 augusti

27 augusti

10 september

24 september

8 oktober

22 oktober

29 oktober

12 november

26 november

10 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013