Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Var med och påverka!

Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel om ditt barns förskola och skola, hur ditt bostadsområde ska utvecklas eller hur gator, torg och parker ska utformas. Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vara med och välja de politiker som styr kommunen.

Synpunktsturné på Bomässan.

Rösta i de allmänna valen

I Sverige är det kommunalval vart fjärde år. Då väljer kommuninvånarna vilka politiker som ska representera dem i kommunfullmäktige. Nästa gång det är val är i september 2014. De som får rösta i kommunalvalet är kommuninvånare som har fyllt 18 och är antingen:
• Svensk medborgare
• Utländsk medborgare som har bott i Sverige i minst tre år
• Norsk, isländsk eller EU-medborgare som bott i Sverige i minst 30 dagar

Engagera dig i ett politiskt parti

Du kan också engagera dig i ett politiskt parti. Här finns en förteckning över vilka partier som är aktiva i Vetlanda kommun.

Kontakta politikerna

I Vetlanda kommun finns cirka 179 politiker med olika uppdrag. I kommunens förtroendemannaregister hittar du namn och kontaktuppgifterlänk till annan webbplats till de politiska representanterna i bland annat kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

Delta på kommunfullmäktiges eller nämndernas sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds med "Allmänhetens frågestund". Där har du som medborgare möjlighet att ställa frågor direkt till politikerna. Kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Kontakta kommunens tjänstemän

Har du praktiska frågor om kommunens service är du välkommen att kontakta den förvaltning som ansvarar för frågan.

Vetlanda kommun arbetar med medborgardialoger. Är du intresserad av att veta mer om det arbetet är du välkommen att höra av dig till kommunkansliet.

Synpunkt Vetlanda

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina tankar, idéer och klagomål ger oss en chans att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Sista lördagen varje månad, mellan klockan 11 och 13 så bemannar vi någon av våra synpunktshyllor. Hyllorna finns på ICA Maxi, Willys, Vetlanda bibliotek och i Gallerian. Det är olika förvaltningar och nämnder som bemannar hyllorna enligt ett rullande schemaPDF.

Servicedeklarationer

I Vetlanda kommun finns ett antal servicedeklarationer. Målet med servicedeklarationerna är att vi ska bli tydligare med vad vår service och våra tjänster innehåller och på så sätt få nöjdare medborgare och kunder.

Tyck till om detaljplaner

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Vid samrådet och i granskningsskedet har du möjlighet att lämna synpunkter på planerna. I varje detaljplan hittar du uppgifter om hur du lämnar dina synpunkter. Syftet är att kunna påverka planens innehåll och utformning till det bättre.

Läs om aktuella frågor

Är du intresserad av att få information om vad behandlas i kommunen kan du läsa protokoll och kallelser. Under Möten, handlingar och protokoll hittar du nämndernas protokoll och ärendelistor, Här hittar du även kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens handlingar och protokoll.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-09-12

Synpunkt Vetlanda