Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ärendelistor

Här hittar du ärendelistor till sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Sammanträdena med kommunfullmäktige, kultur‑ och fritidsnämnden samt barn‑ och utbildningsnämnden är offentliga. Kommunstyrelsens sammanträden är till viss del offentliga.

Ärendelistorna ligger kvar efter sammanträdet och byts ut när nästkommande ärendelista är klar.

Kontakt

Kristina Odelberg

Kristina Odelberg

Administrativ chef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 64
Kristina.Odelberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda