Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Vigsel

Om du vill ha en borgerlig vigsel ska du kontakta din kommun. Vigseln är rättsligt bindande utan religiösa inslag.

vigsel

En borgerlig vigsel kan ske i stadshuset eller på annan plats om vigselförrättaren har möjlighet.

Vigselförrättare i vår kommun är Magnus Färjhage, Anders Bernberg, Elisabeth Forsén, Madeleine Hermanson, Emma Ytterell och Fredrik Persson. Länsstyrelsen är den instans som utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

Borgerlig vigsel innebär en kort ceremoni i stadshuset eller på annan plats om vigselförrättaren har möjlighet. Vigseln är rättsligt bindande utan religiösa inslag. En borgerlig vigsel är kostnadsfri.

Hur gör man när man vill ingå äktenskap med varandra?

Kontakta ditt lokala skattekontor och be att få "Ansökan om hindersprövning" samt "Anmälan makars efternamn" eller gå in på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats. Ansökningarna ska undertecknas och återsändas till Skatteverket varpå ni, efter cirka två veckor, automatiskt får hemskickat "Intyg vigsel" och "Intyg hindersprövning". Intygen har en giltighetstid på fyra månader.

Vid vigseln ska två vittnen vara med. De ska vara myndiga. Skriv deras namn och adress på ett separat papper. Om ni väljer att viga er en vardag under ordinarie arbetstid här i stadshuset kan vi ordna vittnen.

Originalintyg tillsammans med uppgifter om vittnen ska finnas hos oss senast en vecka före vigseldatum.

Hur många väljer att viga sig borgerligt i vår kommun?

Sedan några år tillbaka har våra vigselförrättare utfört cirka 40 vigslar per år, under 2012 slog vi rekord med 51 vigslar. 2015 var det 41 vigslar.

Kontakt

Leena Spolander

Leena Spolander

Administratör
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 60
leena.spolander@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda