Arne ser till att minnet av Annette Wilhelmina lever kvar

Arne Ahlgren i Bäckseda såg dagens ljus för första gången den 17 februari 1942. Då hade närmare 105 år passerat sedan Annette Wilhelmina von Liewen somnade in i sviterna av en lunginflammation, 1837. Trots att 105 år skiljer dem åt är det nog få som hedrat Annette Wilhelminas minne med samma entusiasm och driv som Arne.

Arne Ahlgren står i snön framför Annette Wilhelminas grav.

Arne Ahlgren berättar att mottagarna av gåvolotterna från von Liewens donationsfond ska smycka ut flickans grav i samband med utdelningen.

Historien om Annette Wilhelmina von Liewen är vacker, men sorglig. Hon föddes den 20 juni 1820, som dotter till kammarjunkaren och domaren i Östra Härad, friherre Malte von Liewen och friherrinnan Annette Caroline von Liewen. Familjen flyttade från Stoby församling i Skåne till Bäckseda och Sliparegården år 1820.

När Annette Wilhelmina var 15 år gammal träffade hon en löjtnant på ett bröllop vid Salshults gård i Stenberga. Hon blev genast förälskad i honom och han i henne. Men hennes pappa tillät henne inte att träffa honom eftersom löjtnanten var skuldsatt och inte ansågs vara ett bra parti.

Senare blev Annette Wilhelmina allvarligt sjuk i lunginflammation och när hon inte fick träffa sin älskade slocknade hennes livsgnista. När hon var nära slutet fick hon äntligen träffa sin löjtnant och de förlovade sig en vecka innan hon avled under allhelgonahelgen 1837.

Till minne av sitt enda barn lät makarna Malte och Annette von Liewen skänka alla sina tillgångar till Bäckseda socken efter sin död. Pengarna skulle gå till en donationsfond där nygifta par och unga flickor skulle få varsin gåvolott.

Fonden fick namnet Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donationsfond.

Pengarna delas ut på midsommardagen varje år, till flickor mellan 16 och 20 år eller nygifta par, som är bosatta inom Bäckseda sockens gamla gränser mellan Korsberga och området kring Trädgårdsgatan i Vetlanda.

Arne för minnet vidare

Arne Ahlgren föddes 105 år efter att Annette Wilhelmina tog sitt sista andetag. Idag är han 80 år gammal och har ägnat stora delar av sitt liv åt att hedra minnet av Annette Wilhelmina.

– Jag är född och uppvuxen i Bäckseda och har haft nära kontakt med von Liewens donationsfond i alla tider, berättar han.

Arne har varit politiskt engagerad och suttit många år i kommunfullmäktige, men också varit styrelseordförande i Stiftelsen Annette Wilhelmina von Liewens donationsfond.

– Det var en liten maktfaktor förr, i och med att många hus som är byggda utåt Bäckseda låg på donationsmark, alltså mark som ägdes av stiftelsen. Då fick man betala ett arrende, till exempel för huset där jag bor idag, som är mitt föräldarhem, men också vid fotbollsplanen i Bäckseda.

Han berättar att Bäckseda IF, som han också varit engagerad i, fick ett bra arrendekontrakt som gjorde att de kunde bygga den fina paviljongen de har idag.

Under åren har Arne fått vara med, drivit och sett hur von Liewens donationsfond har utvecklats. Och det är få som kan historien om Annette Wilhelmina lika bra som Arne, eller för den delen brinner lika mycket för fonden och de människor som kan få del av donationerna.

– Jag har alltid försökt uppmana unga flickor att söka de här pengarna så fort jag har fått chansen. Under nästan 35 år jobbade jag som skolvaktmästare på Njudungsgymnasiet och det var passande, för där kunde jag uppmana tjejerna att söka. Jag fick också ta del av många flickors öden och hur pengarna kom till nytta för dem.

Genom åren har stiftelsen köpt in skogsmark från andra gårdar och äger idag 480 hektar. Det är genom att ta delar av avkastningen som stiftelsen år efter år kan dela ut gåvolotter till flickorna eller de nygifta paren som passar in i mottagarbeskrivningen.

– Sedan 1994 delar vi ut 30 gåvolotter, som idag är värda 7000 kronor och det är mycket pengar i dessa svåra, ekonomiska tider. Så jag vill verkligen av hela mitt hjärta uppmana alla som kan att söka de här pengarna, säger Arne.

Fortsätter utdelningen

Sedan årsskiftet är Arne inte längre med i styrelsen för stiftelsen, men deltar ändå aktivt i fondens utveckling. Han berättar att han tänker fortsätta vara aktiv så länge han kan eftersom han är engagerad i kyrkan och vill se till att utdelningen fortsatt sker på det traditionella sättet. Enligt traditionen ska utdelningen ske på midsommardagen. Då ska donationsmottagarna vara med vid gudstjänsten i kyrkan, för att sen plantera en blomma och vara med och smycka ut Annette Wilhelminas grav.

– Jag är snart för gammal för att vara med men det finns stora tillgångar så jag vet att vi kan fortsätta med detta en lång tid framöver, det är en jättefin fond för Vetlanda kommun som vi ska vara glada att vi har, avslutar Arne.