Hållbart samarbete mellan Hydro och Elitfönster

Elitfönster ersätter traditionell aluminium med koldioxid­snålt aluminium tillsammans med partnern Hydro Extrusions. Därmed halverar fönster­tillverkaren sitt klimat­avtryck för sortimentet som inne­håller aluminium.
– Genom att ta större ansvar så hjälper vi våra med­borgare till mer medvetna val, säger Elitfönsters VD Jonas Hernborg.

Två män skakar hand framför Hydros kontorslokaler

Elitfönsters Jonas Hernborg och Hydros Jonas Bjuhr kan skratta gott åt den nya koldioxidsnåla succén.

Vetlanda­företagen Elitfönster och Hydro gör en gemensam insats för miljön. De två företagen har länge diskuterat hur de ska för­djupa sam­arbetet med fokus på miljö­aspekten. Detta i sin tur ledde till Hydro REDUXA; en produktion som fram­ställer mer koldioxids­nåla fönster. Genom att byta ut allt aluminium i sin produktion minskar de koldioxid­utsläppen till mindre än en fjärde­del av det globala genom­snittet. jämförelse med traditionellt primär­aluminium halverar de klimat­avtrycket med 50 procent.

– Vi har haft öppna diskussioner om olika hållbara lösningar i mer än två år som senare har konkretiserats. Sam­arbetet med Hydro har funnits i mer än 20 år, men det är första gången vi gör ett sam­arbete rent miljö- och hållbarhets­mässigt i detta omfång, säger Elitfönsters VD Jonas Hernborg.

Lokal samverkan bjuder upp till enkel dans

Att både Elitfönster och Hydro har sina rötter i Vetlanda är en central del för samarbetet. Med den lokala samverkan som finns och att företagen praktiskt sett ligger på ett stenkast från varandra förenklar och fördjupar möjligheterna till att fortsätta agera hållbart.

– Det är viktigt att vi har bra relationer både tillsammans med politiken och andra industrier. Vi på Hydro verkar för en gemensam utveckling och ett samhälls­bygge och att göra detta byte till förnyelsebar energi med lågt CO2-avtryck var naturligt för oss. Lokala sam­arbeten med håll­bara lös­ningar som leder till bra slut­produkter är väldigt bra för Vetlanda kommun, säger Hydro Extrusions VD Jonas Bjuhr.

Även Jonas Hernborg flikar in vikten av lokal sam­verkan och de sam­arbeten som finns idag i Vetlanda kommun.

– För oss är det viktigt att veta varifrån våra material kommer, hur de tillverkas och vilka effekter de har på miljön. Det är också centralt att vi sam­arbetar med leverantörer som delar våra värderingar, både lokalt och globalt, säger Jonas Hernborg.

Koldioxid­snåla lösningar är framtiden

Övergången till med koldioxid­snåla fönster var ingen större utmaning och Hydros Extrusions VD Jonas Bjuhr menar på att trycket på mer miljövänliga lösningar blir större.

– Det finns ett stort intresse generellt på koldioxid­snåla lösningar. Det gör att vi tillsammans med våra kunder kan prata mer om cirkulära flöden, som är en viktig del idag. Vi har ett stort nätverk med goda möjligheter. Det för med sig att vi kan göra lösningar som är när- och lokal­producerat på riktigt.

Man som färdigställer fönster

Framtiden ser ljus ut med Elitfönster och Hydros gemensamma satsning.