Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Företagsregister

Här hittar du en förteckning över företagen i Vetlanda kommun.

Ett av Vetlandas företag JW Nordic.

JW Nordic är ett av kommunens företag.

Företagsregistret är en extern tjänst som Vetlanda kommun betalar för som service till medborgare och övriga intresserade. Vetlanda kommun tar inget ansvar för uppdatering av uppgifterna.

Kontakt

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda