Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Dina förmåner

Som medarbetare har du många förmåner. Det kan skilja sig beroende vilken tjänst du har. Här är några exempel.

Som anställd hos Vetlanda kommun har du friskvårdsförmåner.

Som anställd hos Vetlanda kommun har du en hel del friskvårdsförmåner.

Friskvårdshalvtimma eller bidrag

Om verksamheten tillåter kan du göra friskvård på arbetstid. Det är 30 minuter per vecka som gäller eller en timma varannan vecka. Det finns verksamheter där du inte kan motionera på arbetstid. Då finns möjligheten att istället få ett friskvårdsbidrag, för att underlätta möjligheten att träna på din fritid. Bidraget är på 750 kronor per år.

Trivselaktiviteter

För att främja gemenskap och social gemenskap är det upp till varje verksamhet att hitta aktiviteter och bekosta dessa inom ramen för befintlig budget. Det kan handla om olika slags trivselaktiviteter som inte är fysisk aktivitet.

Friskvårdskort

Friskvårdskortet ger dig möjlighet till gratis eller subventionerade motionsformer. Det kan till exempel vara besök i simhall, träningspass eller gym.

Personalbil

Personalbil erbjuds mot ett löneavdrag som är beroende av modell, utrustning och körsträcka. Personalbil är en förmån för dig som är tillsvidareanställd eller har en anställning som sträcker sig över de 36 månader som leasingen gäller.

Möjlighet att växla del av lön mot pension

Kommunen erbjuder ett förmånligt sätt att spara till pension. Det kallas löneväxling och innebär att du placerar en del av din lön i en tjänstepension. Skatt betalar du när du tar ut beloppet som pension.

Möjlighet att växla del av lön mot semester

Prioriterar du ledig tid? Du kan byta en del av din lön mot semesterdagar.

Massage

Det finns möjlighet att få massage. Massagen sker på din egna tid. Kostnaden är 150 kronor per tillfälle och summan dras på lönen.

Flexibel arbetstid

I många verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar balansen mellan arbete, fritid och familjeliv. Inom vård- och omsorg och måltidsservice finns ett lokalt arbetstidsavtal som ger dig möjlighet att varje år önska den sysselsättningsgrad som du vill arbeta. 

Kompensation vid sjukdom

Om du skulle bli sjuk får du mellan kalenderdag 15-90 i sjukperioden ett belopp som motsvarar tio procent av lönebortfallet.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar tio procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar.

Semester

Du har 25 semesterdagar. När du fyllt 40 år får du 31 dagar och vid 50 år får du 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Pension

Vetlanda kommun avsätter pengar till din pension. Du bestämmer själv hur pensionen ska förvaltas.

Försäkringar

AFA-försäkringar ger stöd vid sjukdom och arbetsskada. Vid dödsfall är det KPA som är försäkringsgivare. Alla anställda försäkras på lika villkor, utan åldersskillnad eller hälsoprövning.

Kontakt

Pierre Thorell

Pierre Thorell

Förhandlingschef
HR kontoret, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 67, 072-735 72 11
pierre.thorell@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda