Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Evenemang

Denna information gäller för dig som är arrangör för tillfälliga offentliga tillställningar.

Musik och buller

Vetlanda kommun har antagit en ljudnivåpolicyPDF där man beslutat att nedanstående ljudnivåer ska gälla. Syftet med dessa krav är att förebygga hörselskador.

Arrangören ska se till att inga åhörare vid evenemanget utsätts för högre ljudnivåer än:

 • 97 dBA vid kontinuerligt (ekvivalent) buller
 • 110 dBA vid maximal ljudnivå

Vid arrangemang som främst riktar sig till barn och ungdomar får ljudnivån inte överstiga:

 • 90 dBA vid kontinuerligt (ekvivalent) buller

Vid arrangemang i kommunal regi eller i anslutning till kommunala lokaler bör ljudnivån inte överstiga:

 • 90 dBA vid kontinuerligt (ekvivalent) buller
 • 100 dBA vid maximal ljudnivå

Ljudnivån från serveringstält och diskotek ska anpassas så att följande nivåer inte överskrids vid närliggande bostäder:

Utomhus nattetid efter klockan 22.00 vid bostäder:

 • 40 dBA vid ekvivalent buller
 • 55 dBA vid maximal ljudnivå

Ljudnivåkonsult bör anlitas så att bästa placering av scener och högtalare ur ljudnivåsynpunkt erhålls. Det är viktigt att ljudet riktas in och skärmas av så att ljudet främst träffar publiken och sprids så lite som möjligt till omgivningen.

Om byggnation och nedmontering sker nattetid är det viktigt att detta arbete utförs på sådant sätt att närboende inte besväras av buller.

Renhållning

Renhållningen ska skötas så att inga olägenheter uppstår. Skötselrutiner ska finnas.

Livsmedel

En registrering av livsmedelsverksamhet kan eventuellt krävas. Registrering ska göras senast två veckor innan verksamheten börjar. Verksamheten ska uppfylla alla relevanta krav för livsmedelshantering oavsett om registrering krävs eller inte.

Serveringstillstånd

Du får bara sälja och servera spritdrycker, vin och starköl om du har fått tillstånd. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten finns att sökas hos kommunkansliet.

Hygien

 • Det krävs en toalett per varje påbörjat hundratal besökare.
 • Toaletternas placering ska skyltas på ett tydligt sätt.
 • Handtvättmöjligheter ska finnas i eller i anslutning till toaletter och urinoarer.
 • Skötselrutiner ska finnas så att en god hygienisk standard kan upprätthållas.

Övrigt

 • Arrangören bör informera närboende om de planerade aktiviteterna.
 • Området måste vara lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt.
 • Om arrangemanget kräver byggnader eller större anordningar ska miljö- och byggförvaltningen alltid kontaktas.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Stadshuset
574 80 Vetlanda

Telefon: 0383-971 80
miljo.bygg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda