Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Hygienverksamhet

Du som planerar att börja med hygienisk behandling ska kontakta miljö- och byggförvaltningen redan när verksamheten planeras och vid en eventuell ändring av lokalen. Tänk på att det är lättare att uppfylla hygienkrav om de planeras från början än att bygga om i efterhand.

Anmäl till miljö- och byggnämnden

Anmälan krävs innan man startar en verksamhet för till exempel:

 • Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta (akupunktur, fotvård, laserbehandling, piercing/håltagning och tatuering)
 • Solarium
 • Bassängbad och badtunnor som är öppna för allmänheten eller används av många människor

Anmälan ska vara skriftlig och beskriva verksamheten. I anmälan ska en ritning ingå som visar hur lokalen ska inredas och utrustas samt uppgifter om ventilationsflöden i lokalen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten startar. Påbörjas verksamheten utan att anmälan lämnats, tas en miljösanktionsavgift ut.

Detta ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen:

 • Anmälan om verksamhet med hygienisk behandlingPDF
 • Ritning över lokalen där inredningen framgår, lämplig skala: 1:50 eller 1:100.
 • Kort beskrivning av verksamheten
 • Redovisning av ventilationslösning
 • Beskrivning av utrustning för behandling

Egenkontroll

Verksamhetsutövare ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada och olägenheter. Anmälningspliktiga verksamheter ska ha en dokumenterad egenkontroll som ska innehålla:

 • Skriftliga rutiner och checklistor för bland annat städning, avfallshantering, rengöring och desinfektion.
 • Undersökning och bedömning av risker ur hälsosynpunkt.
 • En förteckning av kemiska produkter som förekommer med användningssätt och egenskaper.
 • Uppgifter om vem inom verksamheten som har ansvar för de olika områdena.

Kontakt

Eva Jansson

Eva Jansson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 39, 070-572 25 43
Eva.Jansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda