Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Köldmedier

Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Kanske har du en restaurang, butik eller förvaltar en fastighet. Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering om köldmedier. Även bostadsrättsföreningar räknas som verksamheter.

Läckagekontroll

Från den 1 januari 2015 gäller nya Europiska f-gasförordningen 517/2014. Ett av de områden som påverkas direkt är läckagekontrollsintervallen av köldmediesystem. Dessa ändras från att vara baserade på kilo till att baseras på CO2e (koldioxidekvivalenter). Det vill säga gränserna 3, 30, 300 kilo ersätts av 5, 50, 500 ton CO2e.

Mängd köldmedier

Intervall läckagesökning

5 ton

12 månader

50 ton

6 månader

500 ton

3 månader

Om det finns läckagevarningssystem monterat kan läcksökningsintervallet dubbleras. System som är hermetiskt slutna och är märkta som sådana och innehåller mindre än tio ton CO2-ekvivalenter är helt undantagna krav.

Utrustning som innehåller under tre kilo köldmedier kan vid omräkning enligt det nya systemet ge ett värde på över fem ton CO2e. Utrustningen omfattas då av de krav som ställs i EU:s f-gasförordning.

Information innan installation och inrapportering till kommunen

Som en följd av att den nya Europiska f-gasförordningen trätt i kraft så har regeringen beslutat om en ny svensk förordning om fluorerade växthusgaser (2016:1128) som trädde i kraft 1 januari 2017. Denna förordning kompletterar EU-förordningen och berör frågor om bland annat informationskrav innan installation och krav på inrapportering till tillsynsmyndigheten.

  • Innan installation eller konventering av köldmediesystem som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska tillsynsmyndigheten underrättas.
  • Den som är operatör av ett köldmediesystem med minst 14 ton koldioxidekvivalenter som omfattas av läckagekontroll ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det aktuella kalenderåret.

Kontakt

Pernilla Nordqvist

Pernilla Nordqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 81, 070-586 71 81
Pernilla.Nordqvist@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda