Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Livsmedelsverksamhet

Du som livsmedelsföretagare är en av cirka 250 livsmedelsanläggningar i Vetlanda kommun. Det innebär att din verksamhet hanterar mat som andra människor ska äta utan att riskera att bli sjuka eller vilseledda.

I Sverige är det Livsmedelsverketlänk till annan webbplats som är den centrala komtrollmyndigheten och beslutar hur livsmedelskontrollen i landet ska bedrivas. Den praktiska kontrollen av att reglerna följs sköts av inspektörer i kommunerna. I Vetlanda kommun är det miljö- och byggförvaltningen som har hand om tillsynen.

Som företag måste du ha en bra lokal och goda rutiner för att kunna garantera säkra livsmedel, det är ditt ansvar. När miljö- och byggförvaltningens livsmedelsinspektörer kommer på besök ska du kunna visa hur just din verksamhet uppfyller lagens krav på säker mat.

Kontakt

Maria Melakari

Maria Melakari

Livsmedelsinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 96, 070-640 12 21
Maria.Melakari@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-07-28

Synpunkt Vetlanda