Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Lokaler för undervisning

Innan lokaler för undervisning och barnomsorg tas i bruk ska en anmälan göras. Om lokalerna byggs till eller om ny verksamhet startas i en redan anmäld lokal, kan en ny anmälan behövas göra.

Anmälan krävs innan man startar en verksamhet för till exempel:

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • öppen fritidsverksamhet
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • särskola

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av verksamheten. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten planeras starta. Tänk också på att söka andra tillstånd som kan behövas, till exempel bygglov och registrering av livsmedelslokal.

Syftet med anmälningsplikt är att miljö- och byggnämnden i ett tidigt skede ska få kännedom om nya tillsynsobjekt. Nämnden kan då i samband med anmälan lämna information och synpunkter på exempelvis ventilation, ljudnivå och hygieniska krav. I vissa fall kan nämnden även avstyra att en lokal tas i bruk för en verksamhet som den inte är utformad eller lämpad för.

Detta ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen

Egen kontroll

Alla som har verksamhet i lokaler för barnomsorg och undervisning ska arbeta med egenkontroll enligt miljöbalken. Syftet är att se till att förskolebarn och skolelever inte utsätts för hälsorisker och att förebygga negativ miljöpåverkan. Det innebär att du ska ha rutiner och checklistor för bland annat:

 • Underhåll och städning av lokalerna
 • Hygien och smittskydd
 • Hantering av avfall och kemikalier
 • Ventilationskontroll

Kontakt

Eva Jansson

Eva Jansson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 39, 070-572 25 43
Eva.Jansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda