Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Mellanlagring/bearbetning av avfall

Ska du mellanlagra eller bearbeta jord, byggavfall eller annat avfall som inte är förorenat med farliga ämnen ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Mellanlagring

En anmälan ska göras om du vid något enskilt tillfälle vill mellanlagra mellan 10 och 10 000 ton avfall. Mellanlagring får ske i max ett år om avfallet ska deponeras och i max tre år om avfallet ska återanvändas. Rör det sig om större mängder eller längre tidsförvaring måste du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

I väntan på borttransportering av avfall får du mellanlagra på platsen där det uppstår. Vid dessa tillfällen krävs det ingen anmälan eller tillstånd.  

Bearbetning

Innan avfall ska användas i exempelvis anläggningsarbete kan det behöva bearbetas genom krossning, sållning eller liknande. Om man har för avsikt att bearbeta upp till 10 000 ton per år ska en anmälan göras till miljö- och byggförvaltningen.

Handlingar att skicka till miljö- och byggförvaltningen

Kontakt

Cecilia Karmetun

Cecilia Karmetun

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 93, 070-355 71 93
cecilia.karmetun@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-09-01

Synpunkt Vetlanda