Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Miljöfarlig verksamhet

Som verksamhetsutövare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar miljön eller människors hälsa. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

Miljöbalkenlänk till annan webbplats är den lag som gäller för alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön. Lagen omfattar både företag och privatpersoner.

Din verksamhet räknas som miljöfarlig om verksamheten uppfyller någon av följande förutsättningar:

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • Använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljö genom utsläpp.
  • Förorenar mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
  • Använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller liknande.

Miljöfarliga verksamheter kan till exempel vara industrier, bensinstationer, verkstäder, lantbruk och avfallsanläggningar. Även tillfälliga störningar som till exempel mobila anläggningar (exempelvis krossverk) omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet.

Starta ny verksamhet?

Många miljöfarliga verksamheter kräver ett tillstånd eller en anmälan innan den startas. Syftet med tillstånds-/anmälningsplikten är att ge tillsynsmyndigheten möjlighet att bedöma om verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalkenlänk till annan webbplats.

Om du behöver anmäla verksamheten till miljö- och byggnämnden i Vetlanda eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen i Växjölänk till annan webbplats eller Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands länlänk till annan webbplats beror bland annat på verksamhetens typ, omfattning och miljöeffekter. På sidan ”A-, B-, C- eller U-anläggning” kan du ta reda på vilken kategori din verksamhet tillhör.

Kontakt

Thomas Svensson

Thomas Svensson

Byråinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 83, 070-586 71 83
Thomas.Svensson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-08-31

Synpunkt Vetlanda