Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

A-,B-,C- eller U-anläggning

En del miljöfarliga verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Beroende på verksamhetens typ och storlek delas miljöfarlig verksamhet in i A-, B- och C -anläggningar samt så kallade U-anläggningar (övriga).

För att få driva en miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd (A- och B-anläggningar) eller anmälan (C-anläggningar). Vid användning av farliga ämnen över vissa mängdgränser kan det också krävas tillstånd.

Tillhör din verksamhet kategori A, B, C eller U?

I miljöprövningsförordningen (2013:251)länk till annan webbplats listas vilka verksamheter som räknas som A, B eller C. Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen för mer information.

För varje kapitel i miljöprövningsförordningen finns:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Bokstavsmarkering A, B eller C
 • Verksamhetskod (tidigare kallad SNI-kod)

A- eller B-anläggning

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas för A- eller B-anläggningar beroende på vilken myndighet som beslutar om tillstånd. I Jönköpings län är det Mark- och miljödomstolen i Växjölänk till annan webbplats som tillståndsprövar A-anläggningar medan Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands länlänk till annan webbplats tillståndsprövar B-anläggningar.

En tillståndspliktig verksamhet får inte startas innan du har fått ett tillstånd. Prövningen kan ta lång tid, från sex månader upp till två år, beroende på omfattningen. Det är därför viktigt att lämna in ansökan i god tid.

Exempel på verksamheter som kan vara tillståndspliktiga:

 • A-anläggningar: Kemiska industrier, pappersbruk och stora avfallsanläggningar
 • B-anläggningar: Ytbehandlingsindustrier, stora verkstadsindustrier, täkter, sågverk och stora lantbruk.

Tillsyn över A- och B-anläggningar sker normalt av Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats men Miljö- och byggnämnden i Vetlanda har tagit över tillsynen för de flesta av kommunens B-anläggningar.

C-anläggning

Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-anläggningar och anmäls till Miljö- och byggnämnden i Vetlanda. Kom ihåg att skicka in din anmälan om miljöfarlig verksamhet i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startar. Tillsyn görs av miljö- och byggnämnden.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga:

 • fordonstvättar
 • bensinstationer
 • mindre avfallsanläggningar och upplag
 • mekaniska verkstäder
 • bilskrotar
 • motorbanor
 • tillverkning av plastprodukter

U-anläggning

U-anläggning kallas de övriga miljöfarliga verksamheter som inte tillhör kategorierna A, B eller C. Exempel på U-anläggning är mindre bilverkstäder och små verkstadsindustrier. För U-anläggningar krävs varken tillstånd eller anmälan men de omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser. Tillsyn görs av Miljö- och byggnämnden i Vetlanda.

Kontakt

Thomas Svensson

Thomas Svensson

Byråinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 83, 070-586 71 83
Thomas.Svensson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-16

Synpunkt Vetlanda