Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll är verksamhetsutövarens verktyg för att kontrollera och följa upp att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav. Syftet med egenkontrollen är att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och påverkan på miljön. Egenkontroll är ett sätt att tänka och bör ingå som en del i det dagliga arbetet.

Som verksamhetsutövare har du en skyldighet att se till att din verksamhet lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till människors hälsa och miljön. Alla verksamheter som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska enligt miljöbalken ha en egenkontroll.

Hur omfattande det förebyggande kontrollarbetet behöver vara beror på verksamhetens typ och omgivning. För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter/åtgärder finns mer specifika krav på arbetets omfattning och dokumentation. Kraven finns att läsa i förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901)länk till annan webbplats.

Dokumentation av egenkontroll

Egenkontrollen bör vara en naturlig del av arbetet och omfatta både rutiner, organisatoriska, administrativa samt tekniska åtgärder. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att exempelvis fel på utrustning, felaktiga rutiner eller andra brister upptäcks innan de orsakar olägenheter. En skriftlig egenkontroll underlättar både arbetet och uppföljningen.

Den skriftliga egenkontrollen ska innehålla:

Egenkontrollpärm

För att underlätta arbetet med din dokumentation av egenkontroll har miljö- och byggförvaltningen samlat aktuella och relaterade dokument i en egenkontrollpärmZIP. Blanketter, vägledning, kemikalieförteckning och mallar är några exempel på dokument som du kan ladda ner till din dator. Du kan använda dokumenten i pärmen för att organisera och bygga upp din egenkontroll eller utforma din dokumentation på annat sätt. Det är dock viktigt att dina mallar följer egenkontrollförordningens krav.

Kontakt

Eva Jansson

Eva Jansson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 39, 070-572 25 43
Eva.Jansson@vetlanda.se

Mats Adolfsson

Mats Adolfsson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 47, 072-532 02 50
mats.adolfsson@vetlanda.se

Pernilla Nordqvist

Pernilla Nordqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 81, 070-586 71 81
Pernilla.Nordqvist@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-09-01

Synpunkt Vetlanda