Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ansvarsfördelning

En ansvarsfördelning är en uppdelning av arbetsuppgifter som förtydligar vem på företaget som är skyldig att se till att arbetsuppgiften utförs.

Enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901)länk till annan webbplats ska anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ha en skriftlig dokumenterad ansvarsfördelning. En ansvarsfördelning krävs för att inga arbetsuppgifter gällande människors hälsa och miljön ska ”falla mellan stolarna”.

För varje arbetsuppgift ska det finnas en utsedd ansvarig person som ser till att en uppgift utförs. Det kan till exempel vara att sortera avfall eller kontrollera att sorteringen av avfallet genomförs korrekt.

Vem ska se till att det finns en ansvarsfördelning?

Det är alltid verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig för att det finns en dokumenterad och fungerande ansvarsfördelning. Att ansvarsfördelningen upprättas och uppdateras kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området.

Tips vid upprättande av ansvarsfördelning

Det ska tydligt och skriftligt framgå vem i personalen som ansvarar för vilken uppgift. Ett organisatoriskt träd är inte tillräckligt utan behöver kompletteras med en arbetsbeskrivning som tydligt anger ansvarsområden. Observera att ansvarsområdet ”miljö” inte är tillräckligt då det omfattar ett flertal arbets- och ansvarsområden. I arbetsbeskrivningen behöver ansvarsområdet preciseras så att personlen exakt förstår vilka uppgifter som ingår.

Den ansvarige måste ha kunskap om lagar och regler men också få tid och möjlighet att göra det som krävs. Bland annat ska det finnas en ansvarig för de beslut och krav som verksamheten berörs av. För att få en lätt överblick av vilka beslut, krav, lagar och bestämmelser verksamheten berörs av ska de skrivas ner i en lista.

Kontakt

Eva Jansson

Eva Jansson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 39, 070-572 25 43
Eva.Jansson@vetlanda.se

Mats Adolfsson

Mats Adolfsson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 47, 072-532 02 50
mats.adolfsson@vetlanda.se

Pernilla Nordqvist

Pernilla Nordqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 81, 070-586 71 81
Pernilla.Nordqvist@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-08-31

Synpunkt Vetlanda