Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Riskbedömning och driftstörning

Riskbedömning är ett redskap för att rikta kontroll, uppföljning och stärka beredskapen för oväntade händelser. Vid en riskbedömning kan du som verksamhetsutövare ringa in tänkbara risker, hur och var riskerna kan uppkomma samt vilka konsekvenser de kan orsaka.

En riskbedömning omfattar risker vid normal drift och vid särskilda händelser, så kallad driftstörning. Utifrån bedömningen ska åtgärder vidtas för att minska riskerna för människors hälsa och miljön. Undersökningar och vidtagna åtgärder ska dokumenteras, det vill säga skrivas ned. Enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901)länk till annan webbplats ska anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ha en riskbedömning i sin verksamhet.

Vem ska se till att det finns en riskbedömning?

Det är alltid verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig för att det finns en dokumenterad och fungerande riskbedömning. Att riksbedömningen upprättas och uppdateras kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området. Vem som är ansvarig för riskbedömningen ska skrivas ned i ansvarsfördelningen

En riskbedömning bör utformas minst en gång per år eller oftare (om så behövs). Oavsett om ansvaret för kontrollen är fastighetsägarens eller någon annans ska verksamhetsutövaren ha kunskap om riskerna.

Vad är en driftstörning/avvikelse?

En driftstörning/avvikelse är det som i riskbedömningen kallas för särskilda händelser. Det kan till exempel vara överträdande av villkor eller försiktighetsmått, störning i process, brand, rökutveckling, elavbrott eller kemikalieutsläpp

Driftstörning/avvikelse ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen

Enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901)länk till annan webbplats ska anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter anmäla driftstörningar/avvikelser till tillsynsmyndigheten. Det är viktigt att en anmälan om driftstörningPDF sker omgående så att miljöinspektörerna snabbt kan ingripa vid skydd av människors hälsa och miljön samt för att kunna svara på frågor från allmänheten.

Det är alltid verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig för att driftstörningar/avvikelser anmäls till tillsynsmyndigheten. Att anmälan görs kan rent praktiskt överlåtas till någon annan inom företaget. Det ska vara fastställt i ansvarsfördelningen vem som ska anmäla en driftstörning/avvikelse. Om en driftsstörning inträffar bör alltid riskbedömningen ses över för att undersöka vilka eventuella förändringar som behöver genomföras.

Kontakt

Thomas Svensson

Thomas Svensson

Byråinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 83, 070-586 71 83
Thomas.Svensson@vetlanda.se

Pernilla Nordqvist

Pernilla Nordqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 81, 070-586 71 81
Pernilla.Nordqvist@vetlanda.se

Mats Adolfsson

Mats Adolfsson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 47, 072-532 02 50
mats.adolfsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-02

Synpunkt Vetlanda