Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Vid nedläggning av hela eller delar av en miljöfarlig verksamhet ska du som verksamhetsutövare informera din tillsynsmyndighet i god tid innan verksamheten upphör. Tillsynsmyndigheten gör en bedömning om förändringen är anmälningspliktig och utformar sedan, tillsammans med verksamhetsutövaren, en avvecklingsplan.

I avvecklingsplanen ska du redovisa hur olika process- eller anläggningsdelar ska omhändertas och eventuellt rengöras. Du ska också utreda vilket saneringsbehov som finns för mark, byggnad och övriga anläggningsdelar. I planen ska det också framgå vem som har ansvar för olika delar av arbetet.

Uppgifter som bör redovisas i en avvecklingsplan

  • Omhändertagande av processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor).
  • Avveckling av processavloppssystem - rengöring och eventuell stängning. Omhändertagande av slam och avloppsvatten från eventuella reningsanläggningar.
  • Omhändertagande av kemikalier och oljor. Vart ska restprodukter och farligt avfall skickas?
  • Omhändertagande och rengöring av oljecistern och oljeavskiljare.
  • Omhändertagande av eventuell luftreningsutrustning samt rengöring av ventilation.
  • Omhändertagande av tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer).
  • Behov av rengöring/sanering av väggar, golv och tak.
  • Finns förorenad mark som behöver saneras?
  • Rivning av byggnader eller andra större anläggningsdelar. Ansökan om rivningslov finns att söka hos miljö- och byggnämnden.

Kontakta din tillsynsmyndighet

Miljö- och byggnämnden i Vetlanda är tillsynsmyndighet över C- och U-anläggningar samt de flesta av B-anläggningarna. Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats är tillsynsmyndighet för A-anläggningar och en del B-anläggningar. Om du inte är säker på vem som är tillsynsmyndighet för din verksamhet kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen för mer information.

Kontakt

Thomas Svensson

Thomas Svensson

Byråinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 83, 070-586 71 83
Thomas.Svensson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-02

Synpunkt Vetlanda