Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Omläggning av skogsmark till åker

När du vill förändra skogsmark till åker måste du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan avverkningen påbörjas. En anmälan ska lämnas in oavsett vilken storlek på arealen som berörs. Din åtgärd ska vara avslutad inom fem år för att anmälan ska vara giltig.

Vid uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion gäller anmälningsplikt.

En anmälan om omläggning av skogsmark till åkerPDF ska göras till miljö- och byggnämnden i Vetlanda kommun. Tillsammans med anmälan ska du även bifoga en situationsplan där areal och eventuella naturvärden är markerade.

Större avverkning?

Överstiger avverkningen ett halvt hektar? Då måste du göra en anmälan till Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats innan du påbörjar din åtgärd.

Kontakt

Jessica Hjelte

Jessica Hjelte

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 89, 070-586 71 89
jessica.hjelte@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-07

Synpunkt Vetlanda