Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan utfärdas för rörelsehindrad eller för nyttotrafik. Du ansöker om tillstånd hos tekniska kontoret.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och stället du ska besöka kan du göra en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradPDF.

För att få parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder innebära att du med svårighet kan förflytta dig mellan de parkeringsplatser som normalt finns tillgängliga och dit du behöver ta dig. Om du inte kör fordonet själv utan åker med som passagerare kan du bara få parkeringstillstånd om du inte kan lämnas ensam utan behöver förarens stöd och hjälp hela tiden utanför fordonet.

Du ska ansöka om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga ett läkarintyg och ett fotografi.

I Vetlanda har avgiftsbefrielse medgetts. Detta betyder att du inte behöver betala parkeringsavgift utan du lägger bara fram ditt tillstånd synligt i fordonet. Om parkeringstillståndet används utanför Vetlanda bör du ta reda på vilka regler för avgift som gäller där. Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringstillstånd för nyttotrafik

Har du i ditt yrke ett serviceutrustat fordon och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser i Vetlanda kommun kan du köpa ett nyttoparkeringskort.PDF Det gäller även dig som transporterar gods i samband med service av olika slag.

Tillståndet är inte avsett för fordon som endast används för förarens förflyttning eller transport av mindre mängd gods. Tillståndet gäller för den verksamhet och det fordon som du uppgett i din ansökan.

Ett tillstånd kan omfatta fem olika fordon - dock kan inte flera fordon använda tillståndet samtidigt. Kortet kostar 1 000 kronor exklusive moms.

Tillfälligt parkeringstillstånd

Det finns tillfällen då du kan behöva begära dispens från trafikföreskrifter. Till exempel i samband med flyttning, då parkeringsplats kan behövas nära entrén eller att uppställning av bilen måste ske på trottoaren.

Kontakt

Weronica Hedberg

Weronica Hedberg

Trafikingenjör
TK Proj-avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 89, 070-680 73 89
weronica.hedberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda