Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

PCB

PCB är ett svårnedbrytbart miljögift som finns i hyreshus och industrifastigheter byggda 1956-1973. PCB har skadliga effekter på både djur och människor och påverkar vårt centrala nervsystem.

Om PCB-halten uppgår till 50-500 ppm (50-500 milligram/kilo) ska sanering ske i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. PCB-haltiga fogmassor och byggvaror är farligt avfall och ska hanteras i enlighet med de bestämmelser som gäller för farligt avfall.

Senast tre veckor innan du börjar sanera, ska du anmäla PCB-saneringen till miljö- och byggförvaltningenPDF.

Mängden PCB som återstår att sanera uppskattas till cirka 20-50 ton i Sverige. PCB kan finnas i fog- och golvmassor, kondensatorer och isolerrutor i fastigheter som är uppförda eller renoverade 1956-1973.

Sök uppskov

Sista datumet för när alla fastigheter ska vara sanerade har passerat. Trots kraven på sanering får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt, om

  1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
  2. massan sitter mycket svåråtkomligt,
  3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
  4. det finns andra särskilda skäl.

Skicka en särskild dispensansökan till miljö- och byggnämnden.

Kontakt

Pernilla Nordqvist

Pernilla Nordqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 81, 070-586 71 81
Pernilla.Nordqvist@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-22

Synpunkt Vetlanda