Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel (även nikotinläkemedel) får säljas utanför apoteken i detaljhandeln. Kommunerna kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och mottagare av anmälan.

Anmäl till Läkemedelsverket

Om du vill sälja receptfria läkemedel (även nikotinläkemedel) ska du först göra en anmälan till Läkemedelsverketlänk till annan webbplats. Även större ändringar i försäljningen eller om du slutar sälja läkemedel ska anmälas.

Vem kontrollerar?

I Vetlanda kommun är det miljö- och byggförvaltningen som ansvarar för den lokala kontrollen av försäljningsställena. Läkemedelsverket har sanktionsmöjligheter och det övergripande tillsynsansvaret.

Egen kontroll

Det är viktigt att du som försäljare sätter dig in i vilka regler som gäller för försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln. Du som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste enligt lag ha ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt, anpassat till just ditt försäljningsställe, och finnas lätt tillgängligt för all personal. Ett egenkontrollprogram med enkla och tydliga instruktioner är ett bra stöd för personalen i den dagliga verksamheten.

Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla rutiner för:

 • Hur väsentliga förändringar anmäls till Läkemedelsverket.
 • Kontroll av att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd.
 • Mottagningskontroll.
 • Exponering och förvaring av läkemedel.
 • Saluhållande (obrutna förpackningar, åldersgräns, hållbarhetstid, rådgivning med mera).
 • Hantering av läkemedel som har reklamerats/återkallats.
 • Dokumentation för spårbarhet och reklamationer.
 • Utbildning av personal.
 • Kontroll av åldersgräns.
 • Hur uppgifter lämnas till Apotekens Service AB.

​Kontrollköp

Kontrollköp är en metod som kommunen kan använda för att testa om det går att handla folköl eller tobak, utan att visa legitimation. Kontrollköp sker som en del av tillsynen och utgör ett underlag för dialog med försäljningsställets ansvariga om hur egenkontroll och rutiner för utbildning av personal fungerar i praktiken.

Kontrollavgift

Har du anmält handel med receptfria läkemedel kostar det 1 600 kronor per försäljningsställe och år till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om du har ett litet eller stort läkemedelssortiment. Avgiften tas ut per kalenderår och är lika stor oavsett när under året handeln börjar.

Enligt miljö- och byggnämndens beslut, bemyndigande från kommunfullmäktige, ska du även betala en årsavgift till kommunen.

Kostnader för tobak, folköl och receptfria läkemedel:

 • Försäljning av ett varuslag, 750 kronor
 • Försäljning av två varuslag, 1 300 kronor
 • Försäljning av tre varuslag, 1 800 kronor

Kontakt

Maria Melakari

Maria Melakari

Livsmedelsinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 96, 070-640 12 21
Maria.Melakari@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-03-16

Synpunkt Vetlanda