Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Serveringstillstånd

Erbjuder du starköl, jästa alkoholdrycker, vin, eller sprit behöver du ett serveringstillstånd. I Vetlanda ansvarar kommunstyrelsen för tillstånden. Kommunkansliet sköter utredning och handläggning.

Erbjuder du exempelvis vin så behöver du ett serveringstillstånd.

Kommunstyrelsen beslutar om tillstånd för servering av alkoholdrycker samt ansvarar också för tillsynen av alkoholserveringen. Vid beslutsfattandet bedöms sociala konsekvenserna för det geografiska område där serveringsstället är beläget. Det kan gälla exempelvis risk för bullerstörningar. Ansökan behandlas så snart en handläggningsavgift har inkommit. Kommunen begär in uppgifter från bland annat polisen, Skatteverket, räddningstjänsten. Servering av alkoholdrycker får starta först när serveringstillstånd beviljats.

Kunskap i alkohollagen

För att få ett tillstånd måste sökande inneha kunskap i alkohollagen. För att visa på kunskapen får man göra ett prov hos kommunen. Provet är sammanställt av Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats.

Tillsyn

Vid yttre tillsyn besöker kommunens inspektörer serveringsstället för att kontrollera att de regler som finns runt alkoholservering följs. Inspektörerna får inte vägras komma in i restaurangen/serveringsstället och övriga lokaler.

Vid inre tillsyn kontrollerar kommunens handläggare att bolaget som har serveringstillstånd och dess företrädare följer alkohollagen. De undersöker bland annat att det inte sker oanmälda förändringar, misskötsel eller brottslig verksamhet. Det görs även förfrågningar hos exempelvis polis, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Kontakt

Ove Karlsson

Ove Karlsson

Alkoholinspektör
Kommunkansliet, Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0495-240 809
serveringstillstand@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda