Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ansök om serveringstillstånd

Du får bara sälja och servera spritdrycker, vin och starköl om du har fått tillstånd.

Olika typer av tillstånd

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel pubar och restauranger. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker, till exempel cider.
  • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar och arbetsplatser. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.

För att kommunkansliet ska kunna behandla din ansökan måste du skicka in en skriftlig ansökan om tillstånd för servering av alkoholdryckerPDF. Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en ansökningsavgift för att behandla din ansökan.

När du har lämnat in ansökan och betalat avgiften påbörjar kommunens alkoholhandläggare handläggningen. Efter remissbehandling tar vi fram ett beslutsunderlag. Detta utlåtande med förslag till beslut går till kommunstyrelsen som fattar beslutet.

Stadigvarande tillstånd

Den som har stadigvarande tillstånd är skyldig att i förväg eller så fort som
möjligt:

Tillfälliga serveringstillstånd

Om du vill servera ett slutet sällskap vid något enstaka tillfälle kan du få ett tillfälligt serveringstillstånd. Det är kommunstyrelsen som fattar beslutet om tillstånd. Ansök om tillstånd för servering vid ett enstaka tillfälle till ett slutet sällskapPDF

Byte av ägare

Ett serveringstillstånd är knutet till den juridiska personen, företaget och serveringslokalen. Vid byte av ägare till verksamheten måste ny ansökan om tillstånd för servering av alkoholdryckerPDF göras.

Kontakt

Ove Karlsson

Ove Karlsson

Inspektör serveringstillstånd
Kommunkansliet, Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0495-240 809
serveringstillstand@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda