Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Täktverksamhet

Brytning av berg, grus, sand, sten, torv eller andra typer av jord räknas som täktverksamhet. Enligt miljöbalken krävs det tillstånd av länsstyrelsen för att bedriva täkt. Undantag gäller för husbehovstäkt som ska anmälas till kommunen.

Täktverksamhet innebär att man utvinner och förädlar bland annat berg, grus och torv. Materialet används sedan i samband med anläggning av vägar, järnvägar och byggnader med mera samt för tillverkning av asfalt och betong.

Husbehovstäkt

En husbehovstäkt är en täkt där materialet som bryts används inom fastigheten för dess eget behov. Materialet får inte säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. Det är du som fastighetsägare som själv ska dokumentera hur mycket material som tagits ut ur täkten.

Har du en husbehovstäkt ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. En anmälan om husbehovstäkt/krossning och sortering av berg och grusmaterialPDF ska ske senaste sex veckor innan det totala uttaget i täkten överskrider gränsnivån. Regeln om totalt uttagen mängd gäller uttag från och med år 2008.

Anmälningsplikt gäller då den totalt uttagna mängden i täkten överstiger:

  • 10 000 ton naturgrus
  • 10 000 ton berg
  • 50 000 kubikmeter torv eller om verksamhetsområdet för torvbrytning är större än fem hektar

Handlingar att skicka till miljö- och byggförvaltningen

Samråd

Om ditt planerade totala uttag för husbehov underskrider 10 000 ton ska samråd med länsstyrelsen ske enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken.

Kontakt

Pernilla Nordqvist

Pernilla Nordqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 81, 070-586 71 81
Pernilla.Nordqvist@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-16

Synpunkt Vetlanda