Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Upphandling

Här finns information till dig som är intresserad av att bli leverantör till Vetlanda kommun.

Upphandlingsavdelningens personal besöker T-Emballage.

Anette och Nicklas från kommunens upphandlingsavdelning besöker MP-Bolagen.

Kommunen har flera hundra avtal inom olika varu- och tjänstegrupper som ständigt förnyas genom upphandling. Upphandlingsavdelningen genomför upphandlingar på uppdrag av kommunens förvaltningar, kommunala bolag samt kommunalförbund.

Inköp genom upphandling

Inköpsrutinerna för Vetlanda kommun regleras i kommunens upphandlingspolicy samt riktlinjer. All upphandling skall göras affärsmässigt och med nyttjande av tillgänglig konkurrens som finns på marknaden.

Lagar och regler

Lagen om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats (LOU) gäller för klassiska sektorn (kommuner, landsting, statliga myndigheter och offentliga bolag). Lagen reglerar hur offentlig upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader, byggkoncessioner samt projekttävlingar ska genomföras.

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänsterlänk till annan webbplats (LUFS) gäller för upphandlingar inom de så kallade försörjningssektorerna.

I Vetlanda kommun finns beslut om att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, omvårdnad och service.

Kontakt

Leif Henriksson

Leif Henriksson

Upphandlingschef
Ekonomikontor, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 29, 070-574 34 33
Leif.Henriksson@vetlanda.se

Anna Hellerstedt

Anna Hellerstedt

Upphandl/Bi upphandlchef
Ekonomikontor, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 28
Anna.Hellerstedt@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda