Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Bestämmelser för fakturor och betalningsvillkor

Här hittar du information om Vetlanda kommuns allmänna bestämmelser för fakturor och betalningsvillkor.

Kommunen föredrar fakturor med full artikelspecifikation utskriven på fakturan. I annat fall ska följesedel med specifikation över köpta artiklar, utförd serviceinsats. bifogas fakturan. Kommunen skannar fakturor med teckentolkning. Referensangivelse (ZZ-referens) ska framgå på fakturans första sida. Vid eventuella felaktigheter reklameras fakturan för åtgärd. Leverantörens organisationsnummer och uppgifter gällande F-skattebevis ska alltid vara angivet på fakturan.

Mervärdesskatt

Kommunen är redovisningsskyldig för mervärdesskatt. Mervärdesskatten ska därför alltid anges separat på fakturan, både med belopp och procentsats.

Fakturaadress

Vetlanda kommun ”Avdelning” och ”ZZ-referens” (såvida detta inte finns i annat fält)
Box 293 574 23  VETLANDA

Betalningsvillkor

Korrekta fakturor betalas efter godkänd leverans 30 dagar efter det att fakturan har kommit kommunen tillhanda. Om förfallodagen infaller på lördag eller helgdag erlägger kommunen betalning på närmast följande bankdag. I det fall fakturan överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet med leverantören gälla även för dem. Administrativa avgifter, order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.

Dröjsmålsränta (Referensränta)

Kommunens ambition är att alltid betala korrekta fakturor i rätt tid. I det fall dröjsmålsränta ändå blir aktuell godtar kommunen endast detta i enlighet med svensk räntelagstiftning.

Rekvisition

I det fall säljaren kräver rekvisition från kommunen ska på rekvisitionen finnas uppgift om ZZ-referens, avdelning och namn på den som gör inköpet, en specifik vara angiven eller en summa som vederbörande max får göra inköp för. Rekvisitionen skall dessutom vara attesterad av behörig chef.

Omvänd skattskyldighet

Fakturor som ställs till Vetlanda kommun ska vara utan moms såvida fakturan avser bygg- eller anläggningstjänster. På fakturan ska även anges att omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller samt Vetlanda kommuns momsregistreringsnummer SE212000057101.

Kontakt

Christina Carlson

Christina Carlson

Ekonom/Ekonomichef bitr
Ekonomikontor, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 24, 070-349 71 20
christina.carlson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda