Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Konkurrensutsättning

Målet för den svenska konkurrenspolitiken är väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. För att konkurrensen ska fungera krävs effektiva spelregler. Konkurrenslagen anger ramarna för vad som är tillåtet. Företag som missbrukar sin marknadsmakt, eller företag som samarbetat för att lura kunder, begår lagbrott.

Konkurrens gynnar konsumenterna genom att priserna pressas, kvaliteten höjs och utbudet av varor och tjänster breddas. Konkurrens stimulerar samtidigt till en bättre användning av samhällets resurser, gör det möjligt för nya företag att komma in på marknaden och stärker de svenska företagens förmåga att hävda sig på internationella marknader.

Konkurrens i offentlig upphandling

För att konkurrensen ska fungera är det viktigt att den offentliga upphandlingen av varor och tjänster går rätt till. Meningen är att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt.

Konkurrens- och upphandlingsreglerna finns till för att:

  • företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera
  • ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröja
  • det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna mest förmånligt ska vinna.

Kontakt

Leif Henriksson

Leif Henriksson

Upphandlingschef
Ekonomikontor, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 29, 070-574 34 33
Leif.Henriksson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda