Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Utmaningsrätt

All verksamhet får utmanas, med undantag av myndighetsutövning och det som enligt lag eller förordning inte kan läggas ut på entreprenad utan måste utföras av kommunens egna medarbetare samt strategiska ledningsfunktioner.

Utmaningsrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen genom att lämna in en begäran om detta.

Den nämnd eller styrelse som är ansvarig för verksamheten som utmanas, är skyldig att pröva utmaningen och avgöra om den ska leda till upphandling eller annan åtgärd. Genom upphandling avgörs sedan vem som ska utföra uppdraget. En utmaning är inte någon rättsligt reglerad rätt, men sakfrågan, måste hanteras på ett objektivt sätt.

Gör din utmaning

En utmaning ska innehålla följande:​

  • ​vilken verksamhet i kommunen som utmanas
  • om hela eller delar av verksamheten utmanas
  • en beskrivning av den som utmanar och om den framstår som trovärdig potential anbudsgivare av den verksamhet som utmanats och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten. Bedömningen av trovärdigheten bör följa förutsättningarna som Lagen om Offentlig Upphandling uppställer, eftersom denna lagstiftning ändå blir aktuell om det skulle bli fråga om en upphandling.

Vad händer med din utmaning?

När utmaningen kommit till kommunen överlämnas den till aktuell nämnd/förvaltning för beredning enligt förvaltningens rutiner.

IntresseanmälanAvser du att själv driva den aktuella verksamheten? *

Kontakt

Leif Henriksson

Leif Henriksson

Upphandlingschef
Ekonomikontor, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 29, 070-574 34 33
Leif.Henriksson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda