Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Tryggt och trafiksäkert – samverkan mellan kommun och polis

Polisen och kommunen samverkar nu ännu tätare i frågor kring trygghet och säkerhet. På måndagsförmiddagen undertecknades medborgarlöftena för 2017.

Handlag vid tecknade av avtal mellan Vetlanda kommun och Polisen

Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Löftena har tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare.

– Vi har bland annat varit ute på evenemang som Vetlandafesten, marknader och Bomässan och vi har också varit på gymnasiet för att träffa medborgarna och diskuterat de här frågorna, berättar lokalpolis Anders Sjöö. På så sätt har vi kartlagt vilka frågor som Vetlandaborna tycker är viktiga.

Ökad trafiksäkerhet och tryggare miljö

Kartläggningen visar att det är buskörningen på stan och upplevelsen av en otrygg miljö på vissa platser som engagerar Vetlandaborna. De två medborgarlöftena för 2017 handlar därför om att öka trafiksäkerheten och öka den upplevda tryggheten på Resecentrum. Detta ska man uppnå genom en rad aktiviteter.

– Vi ska genomföra minst tio trafikkontroller med inriktning på trafikbeteenden och även ha minst fem tillfällen där vi gör flygande inspektioner av fordon, berättar Anders Sjöö, kommunpolis.

Kommunen ska utreda möjligheten till hastighetsdämpande åtgärder.

När det gäller tryggheten vid Resecentrum ska den polisiära närvaron öka och det ska genomföras trygghetsvandringar tillsammans med fastighetsägaren och kommunen.

Viktigt med samverkan

Löftena undertecknades av lokalpolisområdeschef Christian Winkler och kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S).

– Detta ger polisen en tydligare roll i arbetet, säger Christian Winkler. Det kommer förstås inte att lösa problemen över en natt, men den här typen av samverkan är en bra början.

Också kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S) ser fördelarna med den här typen av nära samverkan.

– Att vi samverkan kring de här frågorna är viktigt, säger han. Genom att samarbeta med polisen med de här aktiviteterna och därmed göra de insatser vi kan som kommun, bidrar vi till att öka trafiksäkerheten och trygghetskänslan. Vi kommer att få ett bättre slutresultat än om vi skulle göra saker var för sig.

Det är inte bara polisiär närvaro som är receptet. Skapa tryggare miljöer gör man till exempel i stadsplaneringen genom belysning och bygga bort trånga, mörka vrår och utrymmen.

Uppföljning av aktiviteterna kommer att ske vid minst två samverkansmöten under året.

11

Kontakt

Henrik Tvarnö

Henrik Tvarnö

Kommunalråd
KLF Kommunledning, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 79, 073-335 90 62
Henrik.Tvarno@vetlanda.se

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Publicerad 2016-11-07

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda