Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Nu lyfter vi integrationsfrågorna

Från och med 1 januari 2017 har Vetlanda en enhetschef för integrationsfrågor. Det är Åselotte Andersson som nu tar det övergripande ansvaret och samordnar kommunens insatser. På måndagsförmiddagen var hon med och invigde utställningen "Vetlanda & Världen" på InfoCenter.

Åselotte Andersson

Stort mediaintresse. Åselotte Andersson intervjuas i samband med öppningen av utställningen "Vetlanda & Världen".

Åselotte Andersson var tidigare flyktingsamordnare, men blir nu enhetschef för integration. Förändringen innebär att det skapas tid och utrymme för långsiktigt arbete med integrationsfrågorna.

– Det kommer att bli bra med en tydlig roll, där jag kan fokusera på strategiska frågor, säger Åselotte Andersson, som tidigare arbetat mycket praktiskt med mottagande av nyanlända.

Åselotte berättar hur hon ser på integration:

– Vi måste mötas och dela erfarenheter på lika villkor. Då man känner att ”här hör jag hemma och jag är en självklar del av Vetlanda”, utan att för den skull tappa bort den man är – då har vi kommit långt i integrationen! Det är viktigt att få känna sig nyttig.

Navet ska vägleda

En av Åselotte Anderssons uppgifter kommer att vara att utveckla Navets verksamhet. På Navet bedriver man förskole- och skolverksamhet, där Anna Karlsson är rektor och barn- och utbildningsförvaltningen har ansvaret. Tanken är att Navet ska utvecklas och erbjuda en vägledningsfunktion. Redan idag är Navet öppet på tisdagar mellan klockan 13.30 och 18 för vägledning och frågor, men detta ska växa ytterligare.

– Jag vill att Navet ska bli en mötesplats, där man kan ta en fika, läsa tidningen och knyta kontakter, säger Åselotte. Där ska man kunna få svar på de frågor man har kring hur det svenska samhället fungerar.

Riktning och mål i integrationsplan

Åselotte kommer även att ta fram en integrationsplan som samlar kommunens strategiska integrationsarbete, sätter riktning och mål.

– Integration är en fråga som berör oss alla på ett eller annat sätt och som påverkar alla kommunens verksamheter, säger Magnus Färjhage. Vi vill att alla ska växa i Vetlanda, oavsett ursprung och bakgrund och vi behöver ta hand om dem som kommer på ett bra sätt för att utveckla vårt samhälle och klara behovet av arbetskraft. Det känns viktigt att ge Åselotte möjlighet att arbeta långsiktigt och strategiskt med de här frågorna.

Vetlanda & Världen i utställning

Vill du veta mer om kommunens integrationsarbete? Mellan den 9 och 27 januari pågår utställningen Vetlanda & Världen i kommunens InfoCenter på Storgatan. Här presenteras det mångkulturella Vetlanda och ett urval av det goda arbete som sker runt om i kommunen för att främja integrationen. Välkommen!

15

Kontakt

Åselotte Andersson

Åselotte Andersson

Enhetschef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-964 49
aselotte.andersson@vetlanda.se

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Publicerad 2017-01-11

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda