Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Ökat förtroende för socialtjänsten

Nio av tio är nöjda med socialförvaltningen och åtta av tio har stort förtroende för verksamheten, det är några av slutsatserna från den årligen återkommande brukarundersökningen som nu presenterats.

Människor på Vetlanda torg

– Det här är den viktigaste impulsen i vårt förbättringsarbete, att få ta del av vad de som använder våra tjänster verkligen tycker. På de flesta punkter har vi ett förbättrat resultat, vilket är fantastiskt roligt och ett bevis på att vi är på rätt väg. Det här sporrar oss att fortsätta hitta nya vägar till att utveckla vårt arbete ytterligare, säger Vetlandas socialchef Anders Saldner.

Jättenöjda med stödet

Undersökningen ingår i socialförvaltningens kvalitetsarbete, det är helt enkelt ett sätt att få en uppfattning om hur människor som kommer i kontakt med verksamheten verkligen uppfattar förvaltningens arbete. Det handlar bland annat om tillgänglighet, bemötande, nöjdhet och förtroende.

– Vi är jättenöjda med det stöd vi har fått, den personal vi har träffat har alla varit väldigt trevliga och hjälpsamma. De kontaktpersoner vi har hittat har varit toppen och vi har fått ett jättebra samarbete med dem, säger fyrabarnsmamman ”Jenny” som har haft kontakt med socialtjänsten och som svarat på den enkät som legat som grund för brukarundersökningen.

Stort förtroende för verksamheten

Totalt svarade 175 personer på den frivilliga och anonyma enkäten, en ökning från året innan då antalet stannade på 103. Bättre förståelse från personalen, ett bra bemötande och ett ökat förtroende för socialtjänsten är några av slutsatserna från undersökningen.

– Att vi tillsammans med fler svar även fått förbättrat resultat ser jag som mycket positivt. Nu tar vi åt oss av detta och rapporterar till vår nämnd, sedan får vi analysera varje fråga var för sig. Det finns punkter som är lite sviktande där vi måste spänna musklerna ännu mer för att uppnå bättre resultat, säger Anders Saldner.

Vill ha förbättrad miljö

Ett förslag från fyrabarnsmamman ”Jenny” för att ytterligare höja helhetsbetyget är att se över hur besökaren blir mottagen vid ett besök till socialtjänsten.

– Det kan kännas som en institution man kommer till, vilket jag tycker är onödigt och ger en fel bild. Jag tycker vi kunde göra lite med miljön runt omkring, att få bort järngrinden och bygga om väntrummet så det blir mer välkomnande.

– Jag förstår kritiken och delar den, svarar Anders Saldner. Vi behöver förbättra och se över den biten ordentligt, så jag tycker det är goda synpunkter.

Det finns hjälp att få

Enligt Anders är socialtjänsten till för människor som befinner sig i en situation där de behöver särskilt stöd och hjälp, ett skyddsnät där individen och familjen kommer i första hand. Den person som tar en kontakt med socialtjänsten ska känna sig trygg och veta att det finns hjälp att få.

– Jag tycker absolut inte man ska vara rädd för att ta ta kontakt med socialtjänsten. Det finns möjligheter och det öppnas dörrar som man kanske inte trodde fanns, det är nog det största som hänt mig och min familj – att förstå att det finns hjälp att få. Vi är i det stora väldigt nöjda, det måste jag verkligen säga, avslutar ”Jenny”.

24

Kontakt

Anders Saldner

Anders Saldner

Socialchef
SO Förvaltningschef, Socialförvaltning
Telefon: 0383-971 01, 070-549 71 01
anders.saldner@vetlanda.se

Publicerad 2017-02-03

Kommentarer
  1. Veronika
    Vad roligt! Jag förstår också kritiken med järngrindarna, har reagerat på dem sedan dag ett...
    # 1
    fredag, 3 februari kl. 12:12
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda