Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Nya och ändrade taxor inom vård och omsorg

I samband med årsskiftet ändras flera kommunala taxor. Ändrad taxa för trygghetslarm och införandet av avgift för hemsjukvård är två av dem.

Trygghetslarm

Taxan för trygghetslarm kommer från och med nu att indexregleras och uppdateras varje år.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxeförändringar. De allra flesta taxor är indexreglerade och uppdateras årligen.

Hemsjukvård och äldreomsorg

I vård- och omsorgs fall innebär kommunfullmäktiges beslut en avgift för hemsjukvård på max 300 kronor i månaden. Beslutet innebär också att maxtaxan för äldreomsorg höjs med 219 kronor per månad. Förändringarna kommer att gälla från och med 1 januari 2017.

Avgiften för hemsjukvård ingår i äldreomsorgens maxtaxa. Därför kommer många av hemsjukvårdens kunder att få hemsjukvård utan extra kostnad, då de redan har nått taket för maxtaxan. Idag är maxtaxan 2 013 kronor per månad. Kunderna som berörs av detta fick information i ett personligt brev i december.

Detta blir avgiftsbelagt

Beslutet om avgift för hemsjukvård innebär att det blir en avgift för till exempel hemsjukvårdsbesök av sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Även ordination och hämtning av hjälpmedel och läkemedelsordination av distriktssjuksköterska blir avgiftsbelagt.

Det finns områden som är undantagna från avgifter. Det gäller till exempel barn och ungdomar under 19 år, insatser för patienter som är inskrivna i palliativ vård eller patient som bor på särskilt boende eller korttidsboende.

Trygghetslarm

– Då det gäller taxan för trygghetslarm har den inte förändrats sedan 2003, säger vård- och omsorgschefen Anna-Lena Krohn. Nu kommer den, liksom de allra flesta andra kommunala taxor, att indexregleras och uppdateras varje år.

3

Kontakt

Anna-Lena Krohn

Anna-Lena Krohn

Vård- o omsorgschef
null, null
Telefon: 0383-972 01, 072-230 32 10
anna-lena.krohn@vetlanda.se

Publicerad 2017-02-03

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda