Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Skolchef Jonny Palmkvist går vidare till nya utmaningar

Jonny Palmkvist slutar som skolchef i Vetlanda. Den 15 maj börjar han som förvaltningschef för barn och utbildning i Skara. Jonny har jobbat i Vetlanda sedan sommaren 2012.

Skolchef Jonny Palmkvist

Jonny Palmkvist lämnar Vetlanda efter knappt fem år med en positiv känsla för kommunen.

– I Vetlanda har jag mött en kommun och en förvaltning med stabilitet, god anda och ett prestigelöst samarbetsklimat. Trots detta bestämde jag mig under senhösten för att försöka få ett uppdrag till under mitt arbetsliv. En avgörande faktor i detta har varit ett behov av att komma närmare familjen, då veckopendling ger vissa begränsningar, säger Jonny Palmkvist.

Det finns inga hard feelings till Vetlanda kommun, utan Jonny tycker att han har lärt sig mycket och utvecklats på många sätt här.

– Vi har i förvaltningen brottats med omfattande omställningar och påfrestningar. Jag tänker på budgetomläggningen för att nå ekonomisk balans, omorganisationen, den stora ökningen av antalet barn och elever, kompetenstapp genom rekryteringssvårigheter och åtgärder för att förbättra resultaten i grundskolan för att nämna några.

Positiva minnen i ryggsäcken

Med sig i ryggsäcken har han också packat ner den positiva utvecklingen.

– Jag har med glädje sett hur förskolan har fått fokusera på sina förutsättningar och behov och att Njudungsgymnasiet har befäst sin ställning med länets bästa resultat. Det är också tillfredsställande att kunna konstatera att vi fått, som jag hoppas, ett trendbrott för grundskolans resultat. Hela tiden har det på alla nivåer funnits en stor vilja att hålla i och blicka framåt, säger Jonny.

Jonny lämnar i trygg förvissning om att Vetlanda kommer ta sig an kommande utmaningar på ett bra sätt. Rekrytering av en ny skolchef kommer att påbörjas direkt.

– Det är rimligt att sikta på att ha en ny skolchef på plats tidigast till hösten. Vi får diskutera hur vi ska lösa chefskapet i mellantiden, säger kommunchef Magnus Färjhage.

17

Kontakt

Jonny Palmkvist

Jonny Palmkvist

Skolchef
null, null
Telefon: 0383-972 70, 072-502 72 99
jonny.palmkvist@vetlanda.se

Magnus Färjhage

Magnus Färjhage

Kommunchef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 59, 070-234 65 58
magnus.farjhage@vetlanda.se

Publicerad 2017-02-10

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda