Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Bokslutet visar plus

Nu presenteras 2016 års bokslut. Resultatet visar på cirka 19 miljoner plus.

Nu finns ett preliminärt bokslut för 2016. Resultatet visar ett överskott med 19,2 miljoner, vilket är ungefär två miljoner mer än förra året.

– Verksamheterna är totalt sett i balans i förhållande till de budgetar man haft för 2016, säger ekonomichef Andreas Eliasson. Totalt sett är nämndernas avvikelse från budget mindre än 0,5 procent.

Många faktorer påverkar

Det är många faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet för en kommun. Det kan handla om att intäkter som beror på vilka statliga satsningar som genomförs, hur ränteläget ser ut och till och med vad det har varit för väder.

– Ja, för tekniska nämndens del är det ju fördelaktigt med mildra vintrar utan för mycket nederbörd, säger Andreas Eliasson. Det minskar ju kostnaderna för uppvärmning och snöröjning.

Mest gynnsamt resultat visar barn- och utbildningsförvaltningen med en positiv avvikelse från budget på 8,9 miljoner.

– Detta resultat kan förklaras med stora bidragsintäkter från Skolverket och Migrationsverket, säger ekonomichef Andreas Eliasson. Samtidigt som man fått dessa intäkter har förvaltningen haft svårt att rekrytera personal.

Det är bara en förvaltning som gått minus 2016 och det är vård- och omsorgsförvaltningen. Trots att även denna förvaltning fått en del statliga bidragsintäkter som hjälpt upp resultatet har bland annat högre kostnader för externa placeringar medfört att budgeten inte kunnat hållas.

Investeringar

2016 var ett år då det investerades förhållandevis mycket, 92,5 miljoner. Den största enskilda investeringen var det nya centralköket på gymnasiet, som under 2016 kostade 13 miljoner. Även investeringar i förskolor var stora poster, där bland annat Skogsbackens förskola i Ekenässjön, Stensåkra förskola och Ölandsgatans förskola byggdes om och byggdes till.

Mogärdeskolan och Bäckseda skola fick också del av investeringspengarna.

9

Kontakt

Andreas Eliasson

Andreas Eliasson

Ekonomichef
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 42, 070-386 71 42
andreas.eliasson@vetlanda.se

Publicerad 2017-02-22

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer
Synpunkt Vetlanda